Prohlídka a posouzení stavu ploché střechy

Prohlídka - stavu krytiny, těsnosti spojů (dle typu krytiny) a opracovaných detailů (prostupy a jiné konstrukce), zanesení organickými i atmosférickými nečistotami, průchodnosti vpustí a jejich dostatečné kapacity a jejich ochrany, stavu souvisejících konstrukcí, stabilizace střešního pláště proti vztlaku větru.

Zpracování zprávy včetně fotodokumentace.

Cena za střechu do 150 m2 777 Kč bez DPH

Cena za střechu do 500 m2 1 554 Kč bez DPH

Cena za střechu do 1000 m2 3 108 Kč bez DPH

Větší plochy cena dle dohody

Doprava do 40 km od Trutnova zdarma. Nad 40 km od Trutnova cena 8 Kč/km.

Prohlédněte si Detaily plochých střech.